nl | fr
Wie zijn wij  |  Wat bieden wij  |  Onze opdrachtgevers  |  Tarieven  |  Cont@ct

Lokin Traductions is een dynamisch vertaalbureau, opgericht in 1996, dat is gespecialiseerd in vertalingen in en uit het Frans.

Ervaring en diepgaande kennis van bron- en doeltaal zijn voor een goede vertaling onontbeerlijk. Wij werken daarom uitsluitend met professionele hoogopgeleide vertalers.

Drs. Marlene Lokin studeerde Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (1988, Frans en Spaans), werd in 1990 door de Arrondissementsrechtbank Amsterdam beëdigd voor de Franse taal, volgde diverse postacademische cursussen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Limburg, en bij- en nascholingscursussen op het gebied van vreemdelingendetentie, erfrecht, strafrecht en burgerlijk procesrecht.

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV), de Société Française des Traducteurs (SFT) en ingeschreven in het wettelijk Register beëdigde tolken en vertalers onder Wbtv-nr. 307.